სიახლეები

07 აპრ. '15 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის B ბლოკი

  გადაიხურა საცხოვრებელი სახლის მეშვიდე სართული და მიმდინარეობს

  მეერვე სართულის რკინა-ბეტონის ჩონჩხის სამუშაოები.

  ასევე გრძელდება გარე პერიმეტრზე ბლოკის წყობა, 

  შიდა ტიხრების მოწყობა და ფასადის ლესვა ცემენტის ხსნარით.

   

   

   

  სახლი ბარდება 2016 წლის 26 აგვისტოს.

© 2013, Sonnet Constructions Ltd.